Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 399
Počet foto.: 262

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte
Strana
Zápisy po roce 1945
Květen 1945
7. května 1945 se objevují na silnici v okolí Nové Vsi ustupující oddíly německé armády, které s přibývajícím časem prochází vesnicí ve stále větším zmatku. Rudá armáda přichází od Zhořelce a od Frýdlantu. Okolí silnic bylo plné poškozených zbraní,jež tu zanechala prchající německá armáda.
Čtvrteční ráno 10. května 1945 byli ještě k vidění v Nové Vsi poslední němečtí ozbrojenci.
Odpoledne již lidé přivítali první ruské vojáky na motocyklech, za nimi přijíždí do obce motorizovaný oddíl a večer dělostřelectvo. Nová Ves byla osvobozena.
Český lid se chopil iniciativy a na výzvu vlády přejímal správu obcí a měst z rukou Němců.
Již třetí den po osvobození byla v Nové Vsi ustanovena správní komise. Předsedou byl jmenován Josef Koprnický, dalším jejím členem byl Vlastimil Paldus, rovněž starousedlík. K těmto dvěma přibyl za několik dní pan Josef Nigrin a Václav Koprnický. Pro administrativní práci byli v komisi Němci:
Pan Lauge, Marie Bazlerová a Marta Tietzová. Úkolem správní komise bylo udržovat pořádek a chránit národní majetek. Dalším úkolem byla příprava odsunu Němců. Němečtí občané museli být odsunuti, protože se ve většině postavili na stranu fašismu. S ústupem německé armády utekli již i někteří němečtí občané.
Němečtí antifašisté mohli v naší vlasti zůstat s plným právem československých občanů.
Po osvobození, hned v květnu byl odsunut první transport asi 26 Němců, kteří se projevili jako nepřátelé naší vlasti. Byli odvedeni pěšky do Chrastavy a odsud až do Žitavy. Další transporty již probíhaly organizovaně.
K  1. 1. 1945 bylo v obci 63 obyvatel české národnosti a 1 313 obyvatel německé národnosti.
K 28. 7. 1945 zde bylo 201 Čechů a 913 Němců.
Transporty Němců pokračovaly ještě v srpnu a říjnu roku 1946.