Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 403
Počet foto.: 267

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte
Strana 657

3. října 2009 se konala soutěž „ Hasičská noc pod Ještědem“, tato soutěž je fyzicky velmi náročná. Naši hasiči byli nápomocni jako rozhodčí jedné z disciplín.

15. října odjela jednotka k odklízení polámaných stromů, které spadly pod tíhou sněhu. Na konci měsíce října byla jednotka požádána o pomoc při čištění odpadu myslivecké chalupy.

24. října 2009 vyčistil Sbor studnu paní Stránské, práci provedlo 5 členů.
14. listopadu provedl SDH výměnu vrat v hasičské zbrojnici za účasti 8 členů. Zároveň stěhovali materiál do připravované hasičské budovy.

24. listopadu 2009  se zástupci účastnili našeho podzimního školení velitelů, které se konalo v hasičské zbrojnici v Hrádku nad Nisou.