Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 403
Počet foto.: 267

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte
Strana 663

Základní škola a Mateřská škola Nová Ves
Školní rok 2009/ 2010

Ředitelem Základní školy a Mateřské školy je Mgr. Filip Januš, je svobodný, pochází z Náchoda a v Liberci vystudoval Technickou univerzitu, katedru pedagogiky a psychologie.  Vyučuje třetí a čtvrtý ročník. Třídní učitelkou prvního a druhého ročníku se stala

Mgr. Eva Brestovanská, paní učitelka pochází z Liberce, je vdaná má jedno dítě, dceru.
Začátek školního roku zahájil pan starosta Jaroslav Müller, zúčastnili se prvňáčci s rodiči, žáci celé školy a učitelé.

Zájmové kroužky - kroužek anglického jazyka, kroužek počítačů, sportovní hry.
5. října pořádala škola výlet do IQ parku do Liberce, žáci zde strávili poučné dopoledne.

7. října 2009 shlédli žáci v Naivním divadle „ Labutí jezírko“.
23. října 2009 pořádala sociální komise Setkání seniorů, jako každoročně se setkání konalo na myslivecké chalupě v Nové Vsi. Na této kulturní akci vystupovaly děti z mateřské školy i žáci Základní školy, program byl zaměřen na roční období podzim. Děti ze školky měly připraveno vystoupení na diskohudbu.
2. prosince 2009 si žáci naší školy vyzkoušeli své horolezecké schopnosti na horolezecké stěně v Liberci.

7. prosince strávili školáci pěkný den v Ekocentru v Oldřichově v Hájích – program se jmenoval „ Vánoční program“. Všichni si přinesli pěkné vánoční dárky.
Děti z mateřské školy i žáci nacvičovali na Předvánoční koncert, který se konal 11. prosince 2009 v kostele Nanebevzetí Panny Marie.