Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 403
Počet foto.: 267

online-kronika.cz
Kontakt
Strana 660

Myslivecké sdružení Mlýnice


Pořádalo 21. listopadu Poslední leč pro širokou veřejnost,
členy sdružení, pozvané hosty, sponzory a přátele. Jako každoročně přilákala hosty bohatá tombola – zvěřina, vína a spotřební zboží. V měsíci prosinci se konala Poslední leč na myslivecké chalupě Mlýnice. Hlavním příjmem do pokladny Mysliveckého sdružení je zisk z Poslední leče a tomboly, pronájem chalupy a sponzorské dary. V průběhu roku 2009 proběhlo několik výměnných akcí ve spolupráci se sousedy z polské Bogatyny.Uspořádané společenské akce s hudbou a tancem se vydařily a daly tak podnět k další spolupráci.

Velkou zásluhu na této mezinárodní spolupráci má pan Emil Kněžourek.

Provedené práce za uplynulý rok 2009:

  • Kompletní úklid a vyčištění krmelců a voliéry.
  • Oprava fasády myslivecké chalupy.
  • Každoroční péče o bažanty, krmení, čištění voliéry, výroba tří nových posedů a kontrola stávajících pojízdných posedů.

Výroba vypouštěcí voliéry, průběžná kontrola voliéry v průběhu odchovu. Příprava honů, příprava a realizace Poslední leče u Kořínků  i na myslivecké chalupě. Příprava a realizace tomboly, úklid okolí myslivecké chalupy. Úprava kuchyně na myslivecké chalupě včetně nezbytných oprav a nákupu zařízení. Příprava dřeva na topení, pan Hruška Jaroslav zajistil opravu traktoru. Uspořádala se brigáda na úpravu parkoviště a v neposlední řadě spoluúčast při pořádání kulturních akcí – Masopustu a Obecního plesu.