Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 403
Počet foto.: 267

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte
Strana 664

Do mateřské školy i do základní školy přišel i letos Mikuláš s andělem a čertem. Děti předvedly, co si zapamatovaly, přednášely básničky, zpívaly a dokonce některé dívky hrály na flétnu. Za odměnu dostaly balíčky s ovocem a sladkostmi.

22. prosince 2009 děti zdobily perníčky pod vedením paní učitelky Brestovanské, následovala vánoční besídka.

14. ledna se všichni těšili do Naivního divadla na pohádku

„ Sůl nad zlato“.

V únoru 2010 uspořádal kolektiv učitelů Maškarní ples v tělocvičně Základní školy, pro děti a žáky byly připraveny soutěže, diskotéka a přehlídka masek.

24. února Naivní divadlo „ Přijel bílý medvídek“.

 V červnu 2010 pořádala sociální komise Vítání občánků do života, vystoupili zde žáci naší školy pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Brestovanské. Akce se konala v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Den dětí pomohla uspořádat Terapeutická komunita

 Na konci školního roku jeli žáci společně s mateřskou školou na školní výlet do Českého Ráje.