Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 403
Počet foto.: 267

online-kronika.cz
Kontakt
Strana 724
Obecní úřad

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí odstoupení p. Hrdého
z funkce člena zastupitelstva obce, předsedy kontrolního výboru obce, člena povodňové komise obce Nová Ves.
Dále bere na vědomí ukončení jeho členství v SDH Nová Ves.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo volbu předsedy
kontrolního výboru, stala  se jí, paní Renata Hajnová.

Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti na dotační titul ,,Rozšíření vodovodu V. etapa Nová Ves ,, a zároveň schvaluje vyčlenit finanční podíl z rozpočtu obce na tuto dotaci (spoluúčast obce na získání dotace je 30% z celkové částky)