Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 403
Počet foto.: 267

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte
Strana 749
Setkání seniorů Pátek 14. října 2011

začátek akce 14 hodin
Sraz seniorů se konal jako již tradičně na myslivecké chalupě Mlýnici, vystoupili zde žáci Základní školy Nová Ves s podzimním pásmem básní a písní. Pani učitelka Brestovanská zařazuje do programu většinu písní lidových, v tomto pásmu byly zařazeny i písně věnované zvířatům. Někteří senioři se přidali a zpívali s dětmi. Po škole nastoupily děti z Mateřské školy, jejich program byl složen z básniček a písniček o podzimu.  Nakonec si připravily pro seniory taneček v diskotékovém rytmu. Pro všechny bylo připraveno občerstvení.
Po odchodu dětí si připravil klávesy pan Končinský z Liberce, hrál k tanci a poslechu do večerních hodin.