Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 403
Počet foto.: 267

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte
Strana 754

Základní škola - Školní rok 2011 – 2012

Ve školním roce 2011/2012 se všichni žáci vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
V předcházejícím školní roce byl odvolán ředitel školy Mgr. Filip Januš, paní ředitelka Věra Trenčanová nastoupila až v měsící prosinci, do té doby byla pověřena řízením školy paní Yvona Koblihová. Třídní učitelkou  1. a 2. ročníku  je paní Mgr. Eva  Brestovanská, 3. a 4. ročníku je paní Jana Petržílková.
Zájmové kroužky ve školním roce 2011-2012
V tomto školním roce pokračoval kroužek hry na zobcovou flétnu, který vede paní Radka Portelová.
Kroužek anglického jazyka byl rozšířen i pro předškolní děti z mateřské školy a vede jej paní ředitelka Mgr. Věra Trenčanová, nově začíná Hudebně dramatický kroužek pod vedením paní Mgr. Evy Brestovanské. Svou činnost neukončily ani Sportovní hry, které vede paní ředitelka a nově začal svou činnost Přírodovědný kroužek,který vede pan Viktor Portele. O tento zájmový kroužek je zájem hlavně mezi žáky 3. a 4. ročníku.
Školní rok byl zahájen ve čtvrtek 1. září 2011. Pan starosta přivítal nové prvňáčky  s rodiči a přednesl slavnostní projev.
Po zahájení školního roku žáci zahájili přípravu na blížící se vystoupení pro seniory a pro nové občánky Nové Vsi.
Vystoupení pro seniory se konalo 14. října na myslivecké chalupě, vítání občánků, které se konalo na Obecním úřadu
15. října v sobotu.
Naše škola má vypracovaný projekt příhraniční spolupráce základních škol Nová Ves a Bogatynia. V rámci tohoto projektu jsme pozvali polské děti na výlet do ZOO Liberec  a do IQ parku v Babylonu v Liberci. Děti se zde dozvěděly mnoho nových věcí a v ZOO obdržely pracovní listy k vypracování zadaných úkolů. Na závěr výletu jsme měli objednán oběd v restauraci v Babylonu. Pro děti to byl nevšední zážitek.