Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 403
Počet foto.: 267

online-kronika.cz
Kontakt
Strana 755
V měsíci prosinci proběhl projektový den Vánoční dílna. Žáci vyráběli vánoční svícny, zdobili koule na stromeček a polepovali špalíčky dřeva, ze kterých vznikli dřevění skřítci.
Všechny tyto výrobky následně prodávali na vánočním jarmarku v kostele.
5. prosince základní školu navštívil Mikuláš se svou družinou.

14. prosince se uskutečnil výlet s polskou školou do Bozkovských jeskyní, dále pak návštěva muzea ve Vysokém nad Jizerou.

22. prosince připravil pedagogický sbor vánoční besídku, která se konala v základní škole za účasti mateřské školky. Děti se obdarovaly malými dárky a na závěr si zazpívaly vánoční koledy.

 

Škola se zaměřila na environmentální výchovu, při které žáci využívají překrásné okolní přírody. Pravidelně dochází ke krmelcům, kde hlavně v zimním období krmí lesní zvěř, pozorují stopy zvířat.

V letních měsících se starají o skalku, na školní zahradě založili bylinkovou zahrádku a v plánu do budoucna je založení záhonů s růžemi před školní budovou.

30. ledna proběhla přednáška o přírodě a lesní zvěři, kterou uskutečnil pan Viktor Portele. Přislíbil dětem, pokud bude zájem, že založí přírodovědný kroužek.

31. ledna rozdaly třídní učitelky pololetní vysvědčení a následně si děti užily 1 den prázdnin.

V měsíci únoru navštívily děti Naivní divadlo v Liberci, kde shlédly představení Babu a papoušek.