Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 403
Počet foto.: 267

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte
Strana 756

24. února pořádal učitelský sbor pro žáky základní školy a děti mateřské školy Maškarní bál s diskotékou.

Následující týden od 27. Února do 2. 3. Měli žáci základní školy Jarní prázdniny.

Po prázdninách jeli opět do Naivního divadla v Liberci na představení Hrnečku vař.

13. března byli žáci pozváni na vystoupení k MDŽ na Obecní úřad. Paní učitelky si připravily pásmo básní a písní o maminkách a o jaru. Při pracovních činnostech děti vyrobily drobné dárky pro všechny ženy, které na jarní posezení přišly.

29. března proběhl Projektový den „ Velikonoční dílna“- žáci vyráběli závěsný věnec z proutí s kuřátkem, pomazánku z vajíček a ovocný salát. Domů si ještě odnesli velikonočního zajíčka a malovaná vajíčka.

V rámci ekologie navštěvují žáci ekocentrum Střevlík v Oldřichově v Hájích. Program, kterého se zúčastnili se jmenoval Letem ptačím světem a následující program v měsíci červnu byl pod názvem „Stromy“.

20. dubna nás opět navštívily děti z polské Bogatyni a proběhl na nově zrekonstruovaném sportovním hřišti sportovní den. Na závěr dostal každý žák malý dárek a medaili s trikolorou.

V měsíci květnu se konal Jarní koncert v kostele, zpívání pro seniory v Domově spokojeného stáří v Chrastavě, vystoupení na akci vítání jara U Kořínků, které pořádaly Ústavy sociální péče.