Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 403
Počet foto.: 267

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte
Strana 737
Obecní úřad

V měsíci červnu se začalo s opravami místních komunikací, mostů a lávek v obci. V první etapě byla schválena výstavba nového mostu u Lachmanů, u p. Kroutila a oprava mostu u fotbalového hřiště.  Výstavba lávky u Kulhavých, u Effenbergrů, u Kučerů a u bývalé hasičárny. Schválena a přidělena  byla dotace na rozšíření ČOV ( toto rozšíření již v současné době probíhá).
Další schválenou a přidělenou dotací je rozšíření páté řady obecního vodovodu.
Zahájeny  byly práce na propojení cyklotrasy od fotbalového hřiště směrem k obci Mníšku u Liberce, na kterou byla také přidělena dotace.
Zatím se obci na dotacích podařilo získat bezmála 20 miliónů korun, které jsou a budou použity na opravu obce po povodni 2010.
Zastupitelstvo obce souhlasí se jmenováním velitele SDH Nová Ves pana Romana Vobeckého. Jmenovací dekret předá starosta obce Nová Ves.
                                                                                                                                                 Zastupitelstvo obce souhlasilo 13. června 2011 s jednáním o možnostech výstavby zdravotního střediska pro všechny členy Mikroregionu Jizerské Podhůří v obci Mníšek u Liberce.