Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 403
Počet foto.: 267

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte
Strana 732
Vítání občánků – 21. 5 2011

V sobotu 21. května pořádala sociální komise Vítání občánků Nové Vsi do života. O kulturní program se postarala Základní škola, žáci předvedli pásmo písní a básní. Připravili si i drobný dárek pro malé děti a jejich rodiče. Úvodní slovo měl pan Miroslav Jahelka, zastupitel a člen sociální komise, po té předal slovo panu starostovi Jaroslavu Müllerovi.
Přivítáni byli:
Musilová Adélka, bydlištěm Nová Ves 50, otec Musil Jan,                
matka Marie Musilová
Syrůček Hynek, bydlištěm Nová Ves 206, otec Syrůček
Hynek, matka Elznicová Kateřina
Szilágyiová Adéla, Nová Ves – Růžek 18, otec Szilágyi Jiří,
matka Dědková Michaela
Šiváková Daniela. Nová Ves – Růžek 13, otec Šivák Martin,
matka Šiváková Andrea
Šmídrkal Jakub, Nová Ves 135, matka Šmídrkalová Zdena –
nedostavili se
Trs Adam, Nová Ves – Brazílie 169, otec Trs Milan, matka
Myslivečková Eva
Chejnová Silvie, Nová Ves 201, otec Chejn Tomáš, matka
Lucie Vejvodová
Feriová Natálie, Nová Ves 171, otec Grundza Tomáš, matka
Feriová Nikola
Jakub Kadlec, Nová Ves 25, otec Petr Kadlec, matka Monika
Kadlecová