Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 403
Počet foto.: 267

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte
Strana 501

Přehled poskytnutých dotací v roce 2014

Prodloužení vodovodního řádu, poskytovatel Fond ochrany vod LK, částka 131 081 Kč
Setkání spolků obcí Nová Ves a Bogatynia 2012, poskytovatel Fond mikroprojektů Euroregion Nisa, částka 145 466 Kč
Dotace – výkon státní správy, školství, poskytovatel SR ČR, částka 147 800 Kč
Varovný informační systém, poskytovatel MŽP ČR, částka 2 780 014 Kč
Varovný a informační systém, poskytovatel SFŽP ČR, částka 163 530 Kč.
Odstranění povodňových škod 2013 – čp. 55, poskytovatel MMR ČR, částka 793 502 Kč.
Odstranění povodňových škod 2013 – rybník Makohyňák, poskytovatel MMR ČR, částka 1 508 400 Kč.

Počet obyvatel: 879 k 31. 12. 2014
Narozených dětí v roce 2014 – 17
Úmrtí: 3
Přistěhovaní: 51 obyvatel
Odstěhovaní: 28
Sňatky a rozvody již nejsou obci sdělovány.