Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 403
Počet foto.: 267

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte
Strana 516

Maškarní bál pro děti

5. dubna 2014 pořádal Český svaz žen společně s kulturní komisí maškarní bál. Akce se konala v hasičárně v Nové Vsi, začátek byl od 14:00hodin
Pro děti byla připravena diskotéka, soutěže a každé dítě bylo odměněno malou cenou. Největší úspěch měly nafukovací balónky, se kterými děti hrály hry.  


Čarodějnice, lampiónový průvod a stavění Máje 30. dubna
Pálení čarodějnic proběhlo na škvárovém hřišti u Kořínků. Pro děti byly připraveny Čarodějnické hry, překážková dráha, hledání klíčů v kouzelných lahvích, házení kroužků na čarodějnice a házení míčků na cíl.
Malé oddělení hasičů předvedlo divákům ukázku zásahu, děti byly odměněny velkým potleskem. Od 19:30 hodin vyšel ze škvárového hřiště lampiónový průvod. Směřoval k obecnímu úřadu, po návratu průvodu byla zapálena vatra.
Hasiči obnovili tradici stavění Máje a ustavili ji za přihlížení  novoveských spoluobčanů. Přesto, že odpoledne pršelo, sešlo se velké množství lidí, kteří se dobře bavili až do pozdních nočních hodin.