Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 403
Počet foto.: 267

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte
Strana 539

Školní rok 2014/2015 3

Na škole probíhal v dubnu projekt týden čarování, děti si vyzdobily třídy, vařily lektvary a léčivé čaje. Vyvrcholením bylo čarodějnické sportovní dopoledne, které se díky příznivému počasí uskutečnilo na školní zahradě. V dubnu se děti z mateřské školy i školáci základní školy vydali pomáhat v rámci Dne Země naší přírodě. Starší děti mateřské školy Motýlci, uklízely odpadky u Poledníku, mladší děti Berušky uklízely společně s učitelkami školní zahradu. Žáci v rámci školní družiny uklízeli lesík nedaleko školy, byl plný odpadků, někdo si lesík spletl se smetištěm.

6. května si připravili žáci naší školy program pro maminky, babičky a ostatní příbuzné - zpívání dětí ke dni matek. Účast rodičů byla hojná, žáci sami vyzdobili tělocvičnu a vyrobili rekvizity. 19. května proběhl v Chrastavě 1. ročník atletické soutěže o Pohár Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko. Naši žáci na tento závod trénovali dlouho dopředu. Závodů se účastnily okolní školy, naši závodníci byli nejmladší, proti nim bojovali žáci pátých ročníků. I přesto se nezalekli a za snahu na ně čekal diplom a sladká odměna.  

2. června oslavili žáci Den dětí procházkou do Advaity. Skupina se rozdělila na dvě části. První vytyčovala trasu a schovávala úkoly a druhá hledala úkoly a plnila je. Cíl trasy byl v terapeutické komunitě Advaita, klienti si pro žáky připravili soutěže i ohniště na opékání buřtů. Počasí bylo pěkné a akce se vydařila.