Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 403
Počet foto.: 267

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte
Strana 537

Školní rok 2014/2015

Začal nový školní rok, prvňáčky i ostatní rodiče s dětmi přišel přivítat starosta obce pan Jaroslav Müller. Pro všechny děti byl připraven balíček s výtvarnými potřebami, který financuje zřizoval školy, Obecní úřad Nová Ves.

V červnu ukončila pracovní poměr paní učitelka Jana Petržílková, na její místo nastoupila Mgr. Šárka Kočí z Oldřichova v Hájích.

Ředitelkou školy je Mgr. Věra Trenčanová, I. a II. ročník vyučuje Mgr. Eva Brestovanská, III. a IV. ročník Mgr. Šárka Kočí, některé předměty vyučuje i paní ředitelka.

Škola nabízí řadu zájmových kroužků:

V pondělí kroužek základy anglického jazyka – tento kroužek je určen předškolním dětem a žákům I. a II. ročníku. Vede ho paní ředitelka. Starší žáci mají anglický jazyk jako povinný předmět. V úterý hudebně dramatický kroužek, který vede paní Brestovanská. Ve středu jednou za dva týdny vede paní Dočkalová Němcová taneční kroužek. Ve čtvrtek vede paní Radka Portelová hry na flétny a v pátek paní Koblihová dovedné ruce. Pro všechny žáky je k dispozici školní družina, která nabízí kromě odpočinku i sportovní vyžití. Nezapomíná se ani na vytváření kladného vztahu k přírodě v rámci ekologických pondělků. Žáci navštěvují místní chovatele, nebo jsou hosté zváni do školy. 24. února navštívili bažantnici Mysliveckého sdružení Mlýnice. Pan Svoboda dětem poutavě vyprávěl, některé děti viděly poprvé živého bažanta. Navštívili také pana Pelce, farmu v Nové Vsi a byl u nás na exkurzi chovatel s kůzlaty i s jehňaty, dále chovatel exotického zvířectva pan Bc. Pavel Urban z Chrastavy, lesní hospodář pan Efenberger, který poutavě vyprávěl o stromech a přinesl i ukázku dřevin.