Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 403
Počet foto.: 267

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte
Strana 541

Mateřská škola

V září 2014 bylo přihlášeno do mateřské školy 35 dětí

(v předcházejícím školním roce byla kapacita navýšena o deset dětí). V lednu 2015 se opět navyšovala kapacita o pět dětí, proběhla rekonstrukce prostor školy a úpravy umývárny. Tohoto se ujal zřizovatel školky Obecní úřad Nová Ves. 14.  října přijelo do školky divadlo Kašpárkův svět s pohádkou „ Když se čerti ženili“. Hra s velkými dřevěnými loutkami byla kombinována s vyprávěním a zpěvem.  30. října proběhla beseda Zdravé zuby, děti byly seznámeny se správným čištěním zubů a dostaly malé dárečky. Jedná se o nejdéle realizovaný program pro děti předškolního věku. 

 5. prosince navštívil mateřskou školu Mikuláš se svou družinou. Protože ve školce jsou hodné děti, byly všechny obdarovány balíčkem. 6. prosince se většina dětí se svými rodiči sešla na Rozsvěcení vánočního stromu před obecním úřadem. Žáci základní školy zde vystoupili s vánočním pásmem. V prosinci připravily paní učitelky pro děti z mateřské školy Vánoční besídku. Děti ochutnávaly cukroví, pouštěly lodičky, s napětím sledovaly, zda se některá odpojí od ostatních. Pod stromečkem našly spoustu dárků do školky, ale i malý dáreček, který si odnesly domů.