Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 403
Počet foto.: 267

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte
Strana 518

Vítání občánků V sobotu 31. května 2014

Vítání občánků organizuje sociální komise společně s Obecním úřadem Nová Ves. Rodiče dětí jsou informováni pozvánkou, kde je uveden den a hodina přijetí v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Děti starší šesti neděl přivítal slavnostně do života pan Miroslav Jahelka a starosta obce pan Jaroslav Müler. Rodiče obdrželi pamětní list s pamětní medailí obce, květinu a malý dárek pro svého potomka.
Přivítáni byli: Říha Daniel, Duchoňová Tereza, Malaga Tobiáš, Šmídrkalová Tereza Vivien, Komárková Marie, Malý Radek, Kadlec Jan, Malý Jonáš, Malá Jůlie, Syrůčková Kateřina. O kulturní program se zasloužila Základní škola a Mateřská škola Nová Ves. Jako první vystoupila mateřská škola oddělení Motýlci, pod vedením učitelky Mgr. Ireny Dočkalové Němcové, s pásmem jarních básní, písní a tanečkem. Na klavír doprovázela ředitelka školy paní Mgr. Věra Trenčanová. Následovalo pásmo základní školy, žáci předvedli ukázku z programu „ Cvrček a mravenci“ a přednesli několik básní pro maminky, protože v květnu slavíme Den matek.