Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 403
Počet foto.: 267

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte
Strana 538

Školní rok 2014/2015 2

Naše škola se zúčastnila projektu Polsko české setkání
se sportem, vzděláním a tradicí. V rámci tohoto setkání navštívili naši žáci polskou školu, kde probíhal sportovní den. V měsíci září 2014 proběhl celodenního výlet do Liberce do IQ Landie, děti se ocitly ve světě vědy a techniky. Výletu se účastnili žáci naší školy a polské děti. V prosinci se uskutečnila Mikulášská besídka, 13. prosince vystupovali v kostele Nanebevzetí Panny Marie nejen žáci základní školy, ale i děti z mateřské školy. 18. prosince ve čtvrtek se žáci připravili na vánoční besídku.
V úterý 6. ledna 2015 proběhla Tříkrálová sbírka v Nové Vsi. Organizuje ji Charita ČR, která poskytla škole kasičky označené logem charity. Také v letošním roce putovali malí koledníci z mateřské školy i ze základní školy po Nové Vsi a potěšili obyvatelé naší obce koledou. Starší žákyně doprovázely své kamarády na flétnu. Počasí dětem přálo, chvílemi svítilo i sluníčko.
Z mateřské školy odcházelo přát lidem šestnáct nejstarších dětí. Občané přispívali do kasiček, děti zpívaly koledu a učí se tímto rozdávat radost a pomáhat potřebným. V Nové Vsi děti vykoledovaly celkem 6 800,- Kč, koordinátorka akce paní Hana Musilová všem občanům poděkovala ve Zpravodaji jaro 2015.
21. ledna si připravila Policie ČR besedu pro děti. Byly pro ně připraveny pomůcky k dopravní výchově, obrázky, hádanky, časopisy a hry. Policisté upozorňovali děti na nebezpečí, která hrozí na silnici, ale i ve volném čase. Chlapce nejvíce zaujalo policejní vozidlo.
Karneval ve škole se konal v měsíci únoru, letos děti pobavil pan Jan Bažant s pořadem Honza Popleta a pes Alík. Pro děti měl připravené soutěže a diskotéku.  1. dubna proběhlo na škole Velikonoční tvoření rodičů s dětmi. Všechny děti si mohly vyrobit velikonoční přízdoby, ozdobit si perníček, vyzkoušet si ozdobit vajíčka i kraslice. Pan Jahelka přivezl ukázat ovci a jehňata a ukazoval dětem pletení pomlázky.